Fundacja Instytut Psyche-Edukacji

Cel i misja fundacji

Celem statutowym i misją Fundacji jest edukowanie jej beneficjentów o procesach i mechanizmach zachodzących w psychice oraz zachowaniach człowieka, z obszarów takich jak np.: emocje, procesy poznawcze, procesy motywacyjne, procesy komunikacyjne, charakter, osobowość, inteligencja, jak również w chorobach związanych bezpośrednio i pośrednio z psychiką człowieka.

Ludzie Fundacji

Maciej Klaczyński
współzałożyciel Fundacji
członek zarządu

Od 2018 jestem sercem związany z obszarem NGO. Przez 4-lata byłem wolontariuszem w Fundacji Mam Marzenie oraz jednocześnie byłem też inicjatorem Fundacji eZdrowie, w której koordynowałem projekt adaptacji na język polski testu do wykrywania demencji (w tym Alzheimera) we współpracy z Uniwesytetem Stanowym w OHIO, USA.

Ukończyłem studia I i II stopnia na kierunku zarządzanie oraz studia podyplomowe: Psychologię w biznesie oraz Psychologię pozytywną na Uniwersytecie SWPS. Jest również początkującym coachem po kursie akredytowanym przez ICF. 

Interesuje się organizacjami non-profit oraz rozwojem osobisty oparty na podstawach naukowych (evidence-based).

Od urodzenia mieszkam we Wrocławiu.

LinkedIn

dr Angelika Michalak
współzałożycielka Fundacji
członkini zarządu

Jestem strażniczką rzetelności naukowej i propagatorką czynienia jej bardziej dostępną wszystkim ludziom. Z wykształcenia naukowczyni w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych. Zrealizowałam trzy projekty badawcze i prowadziłam projekty edukacyjne i rozwojowe.

Od 2022 roku zaangażowana w budowanie środowiska pracy dostępnego i otwartego dla osób neuronietypowych. 

Interesuje mnie budowanie odporności psychicznej i rezyliencji oraz uczenie się przez całe życie.

LinkedIn