Kontakt

Masz pytanie o naszą działalność? Myślisz o współpracy z nami?  Napisz do nas!

fundacja@psychika.org

Fundacji Instytut Psyche-Edukacji z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowana pod adresem: ul. Kazimierska 29/4, 51-657 Wrocław, Polska, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz SPZOZ Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000980351, posiadającą numer NIP: 8982279892, numer REGON: 522535725