Regulamin serwisu

I. Pojęcia ogólne

II. Postanowienia ogólne

III. Warunki używania Serwisu

IV. Warunki oraz zasady rejestracji

V(a). Warunki świadczenia usługi Badanie charakteru VIA

V(b). Warunki świadczenia usługi informacyjnej o narzędziu: badanie SAGE

VI. Warunki świadczenia usługi Newsletter

VII. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

VIII. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności„, stanowiących integralną część Regulaminu.

IX. Prawa autorskie

X. Zmiany Regulaminu

XI. Postanowienia końcowe